„Komunikacja w zarządzaniu kryzysowym"

11 stycznia 2012 r., Novotel Gdańsk Centrum

 

W zarządzaniu kryzysowym decydującą rolę odgrywają pierwsze 24 godziny po wydarzeniu. Sprawna komunikacja w przedsiębiorstwie sprawi, że skutki tragedii, która się wydarzyła zostanie ograniczona do minimum. Odpowiednie narzędzia komunikacyjne, systemy łączności oraz umiejętności służb ratunkowych to pierwszy krok do tego aby przewidzieć i natychmiast zadziałać w sytuacji kryzysowej tak aby zminimalizować skutki zdarzenia niosących ze sobą ryzyko.

Podczas tego spotkania chcemy zaprezentować rozwiązania, które rozplanują prace oraz system łączności jednostek administracyjnych i służb ratunkowych na każdym szczeblu.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji konferencji: Komunikacja w zarządzaniu kryzysowym, która odbędzie się w Novotelu w Gdańsku 11 stycznia 2012 roku.

Dzięki naszej współpracy z ekspertami w tej dziedzinie oraz przedstawicielami kluczowych firm i instytucji w obszarze zarządzania kryzysowego będą mieli Państwo okazję wysłuchać nie tylko ciekawych wykładów, ale również zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami w tej dziedzinie.

Tematyka konferencji:

 • skuteczna komunikacja pomiędzy administracją, służbami ratunkowymi i mundurowymi;
 • standardy cyfrowej transmisji bezprzewodowej (TETRA, TEDS, LTE);
 • transmisja głosu i danych – szybka i niezawodna;
 • radiowe sieci w służbach bezpieczeństwa i ratunkowych;
 • bezprzewodowe usługi szerokopasmowe, wideokonferencje;
 • organizacja Centrów Powiadamiania Ratunkowego;
 • numer alarmowy 112 ;
 • bezpieczeństwo danych użytkowników numeru alarmowego;
 • systemy ostrzegania i powiadamiania ludności cywilnej o zagrożeniu przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii (nowoczesne syreny alarmowe kontra wszechobecny SMS);
 • współpraca ze środkami masowego przekazu;
 • nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe (mobilne systemy komputerowe, radiotelefony, monitory)

 

Do udziału w konferencji zapraszamy:

Kadrę zarządzającą:

 • · jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego
 • · funkcjonariuszy służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej
 • · koordynatorów zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR,

 

Udział w konferencji jest BEZPŁATNYdla przedstawicieli wyżej wymienionych grup.

 

REJESTRACJA: http://www.multitrain.pl/home/kalendarium/komunikacja-w-zarzadzaniu-kryzysowym/rejestracja-103.htm

 

Udział jest płatny: dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych - opłata za osobę wynosi 1000 zł +23%VAT.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia przedstawicieli wyżej wymienionych firm.

 

Kontakt:

Agnieszka Ogrodnik
Specjalista ds. promocji
tel. 22/ 498 03 49
fax. 22/ 244 25 37
e-mail. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MultiTrain
ul. Blokowa 32
03 - 641 Warszawa

Dodatkowe informacje